Bc. Jan Kolář

Diplomová práce

Koncept smart city jako nástroj zvyšování kvality života

Smart city concept as a tool to improve the quality of life
Anotace:
Diplomová práce zkoumá možnosti využití chytrých technologií ve vazbě na zvyšování kvality života, a to jak pro obyvatele velkých měst, tak z pohledu přiblížení se k definovanému konceptu smart city. Na koncept smart city je zde nahlíženo zejména v oblastech dopravy a mobility, chytrých budov a využití energie, bezpečnosti a chytrého osvětlení, životního prostředí, odpadového hospodářství a turistiky …více
Abstract:
The diploma thesis examines the possibilities of using smart technologies in connection with increasing the quality of life, both for the inhabitants of large cities and from the point of view of approaching the defined concept of smart city. The concept of smart city is viewed here mainly in the areas of transport and mobility, smart buildings and the use of energy, security and smart lighting, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS