Bc. Jan Rybář

Bachelor's thesis

Škálovací algoritmy 2D obrazu

Image Scaling Algorithms
Anotácia:
Tato práce se zaměřuje na problematiku změny rozlišení digitálního obrazu, především jeho zvětšení. V úvodní části textu je probrána klíčová teorie a základy zpracování obrazu včetně jeho reprezentace ve výpočetní technice. Jádro textu popisuje nejpoužívanější techniky řešení problému transformace obrazu, jejich princip a způsob užití. Ve zbytku textu je rozebrána programová implementace těchto technik …viac
Abstract:
This thesis is focused on the problem of changing the resolution of a digital image, mainly its magnification. In the introduction of the text, the key theory and basics of digital image processing are discussed, including representation of the image in information technology. The core text describes the most used techniques of solving image transformations, their principles and ways of use. In the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedúci: Mgr. Petr Tobola, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Igor Chalás

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Computer Graphics and Image Processing

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.