Jaroslava Kálesová

Bakalářská práce

Google Analytics a jeho využití při optimalizaci e-shopu

Google Analytics and its use for optimization of e-commerce solution
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje aplikaci Google Analytics v procesu webové analýzy a optimalizaci vybraného elektronického obchodu. V práci jsou popsány základní možnosti optimalizace elektronického obchodu a základní ukazatele, které je vhodné v rámci procesu optimalizace sledovat. Výchozí složkou pro optimalizaci je představení A/B testů, které lze za účelem zvyšování efektivnosti e-commerce projektů …více
Abstract:
This bachelor´s thesis presents usage of Google Analytics application in the process of web analytics and optimization of the selected e-commerce solution. The thesis describes the basic optimization possibilities of e-commerce solutions and basic indicators which should be monitored in process of e-commerce optimization. Default part of the optimization is A/B testing, which can be used for increasing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Renáta Bílková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kálesová, Jaroslava. Google Analytics a jeho využití při optimalizaci e-shopu. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management