Jaroslava Kálesová

Bachelor's thesis

Google Analytics a jeho využití při optimalizaci e-shopu

Google Analytics and its use for optimization of e-commerce solution
Abstract:
Tato bakalářská práce představuje aplikaci Google Analytics v procesu webové analýzy a optimalizaci vybraného elektronického obchodu. V práci jsou popsány základní možnosti optimalizace elektronického obchodu a základní ukazatele, které je vhodné v rámci procesu optimalizace sledovat. Výchozí složkou pro optimalizaci je představení A/B testů, které lze za účelem zvyšování efektivnosti e-commerce projektů …more
Abstract:
This bachelor´s thesis presents usage of Google Analytics application in the process of web analytics and optimization of the selected e-commerce solution. The thesis describes the basic optimization possibilities of e-commerce solutions and basic indicators which should be monitored in process of e-commerce optimization. Default part of the optimization is A/B testing, which can be used for increasing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2014
  • Supervisor: Ing. Renáta Bílková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kálesová, Jaroslava. Google Analytics a jeho využití při optimalizaci e-shopu. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
System Engineering and Informatics / Regional and Information Management