Bc. Eliška Losíková

Bakalářská práce

Svoboda slova a cenzura v 60. letech ve Finsku na příkladu románu Hannu Salamy Juhannustanssit

Freedom of Speech and Censorship in the 1960s in Finland on the Example of Hannu Salama's Novel Juhannustanssit
Anotace:
Cílem této práce je popsat průběh knižní války vyvolané románem Hannu Salamy Juhannustanssit a skrze něj nastínit rozsah svobody slova a cenzury ve Finsku v 60. letech 20. století. Nejprve je představena finská literatura 60. let 20. století a předchozí knižní války, následně se práce věnuje svobodě slova a cenzuře. Poté je představen Salama, jeho tvorba a román Juhannustanssit, následuje popis soudního …více
Abstract:
The bachelor’s thesis aims to describe the course of the book war caused by the novel Juhannustanssit by Hannu Salama and through it delineate the extent of freedom of speech and censorship in Finland in the 1960s. First thesis presents the Finnish literature of the 1960s and the previous book wars, then focuses on freedom of speech and censorship. Next Salama, his work and the novel Juhannustanssit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Dlask, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Baltistika / Finština