Bc. Lucie Uhrová

Bakalářská práce

Švédský region Värmland z pohledu cestovního ruchu

Swedish region Värmland from tourism's point of view
Anotace:
Předmětem bakalářské diplomové práce s názvem "Švédský region Värmland z pohledu cestovního ruchu" je zmapování podmínek cestovního ruchu v tomto regionu a také možností, jakými by se region Värmland mohl propagovat navenek. V rámci této bakalářské diplomové práce byl vytvořen nový produkt cestovního ruchu, který byl nabídnut k realizaci vybraným cestovním agenturám a kancelářím. Hlavní myšlenka této …více
Abstract:
The subject of this bachelor diploma thesis called "Swedish region Värmland from tourism's point of view" is to map the circumstances of tourism in this region and also possibilities through which could this region promote itself. Within this bachelor diploma thesis was created a new product of tourism that was offered to selected tour operators and travel agencies for realization. The main thought …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Láznička
  • Oponent: Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta