Bc. Michal Šíma

Master's thesis

Hodnocení ekonomické efektivnosti investic na základě dynamických metod hodnocení

Evaluation of investments efficiency
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti investice do fotovoltaické elektrárny. Hodnocený projekt je hodnocen zpětně a to k datu plánované výstavby v roce 2009. Během období od roku 2009 do roku 2014 došlo ke značným změnám a úpravám jak zákona, tak podpory. Tyto skutečnosti jsou zohledněny na konci aplikační části. Teoreticko-metodologická část práce je zaměřena na představení …viac
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of economic efficiency of investments into photovoltaic power plants. The project has been evaluated retrospectively to the date of the planned construction in 2009. During the period from 2009 - 2014 there have been significant changes and modification of the law and support. These facts are taken into account at the end of the application part. Theoretically …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Petr Vaškovic
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní