Theses 

Analýza procesů a rizik administrativní činnosti – Lenka Horáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka Horáková

Bakalářská práce

Analýza procesů a rizik administrativní činnosti

Process and risk analysis of the administrative activities

Anotace: Tato práce se zabývá analýzou procesů a rizik a jejich následnou optimalizací a je zpracována pro Úřad práce ČR - krajskou pobočku v Liberci, kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou. Nejprve jsou v této organizaci zmapovány procesy, které se zde vykonávají. Z nich jsou pak vybrány ty procesy, které jsou vhodné pro optimalizaci, a u nich je provedena analýza rizik. Dále je u těchto procesů navrženo zlepšení, které by mělo vést ke snížení jejich časové náročnosti. Po zavedení zlepšení je znovu u vybraných procesů provedena analýza rizik a zhodnoceny dosažené výsledky.

Abstract: This thesis deals with the analysis of processes and risk evaluation followed by their optimization. It has been drawn up for the Labour Office of the Czech Republic Regional Branch Office in Liberec, Contact Department in Jablonec nad Nisou. The processes carried out in this organization are mapped first. Processes suitable for optimization are then selected and a risk analysis carried out for them. Then an improvement measure leading to the reduction of time demand is proposed for these processes. Once the improving measure has been implemented, another risk analysis is performed for the selected processes and the results are assessed.

Klíčová slova: analýza rizik, FMECA, proces, databáze, REST API

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jan Kamenický, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35262 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Horáková, Lenka. Analýza procesů a rizik administrativní činnosti . Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:46, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz