Kateřina KAPUSTOVÁ

Bakalářská práce

Měření akčních spekter fotoinhibice PSII

Measurement of the action spectra of PSII photoinhibition
Anotace:
Rostliny jsou během své existence vystaveny různým biotickým a abiotickým stresům. Mezi abiotické stresy můžeme zařadit například nedostatek vody, minerálů či nadměrnou nebo naopak nízkou ozářenost rostliny, nebo také stres vyvolaný vysokou či nízkou teplotou. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kombinací různých teplot a ozářeností na rostliny, které byly následně vystaveny stresu v podobě nadměrné …více
Abstract:
Plants are during their existence exposed to various biotic and abiotic stresses. Among the abiotic stresses we can include e.g. lack of water or minerals and low or high irradiation of the plant, high or low temperatures etc. This bachelor thesis deals with the influence of different combinations of temperature and irradiation on plants, which are subsequently exposed to stress in the form of excessive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Martin Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAPUSTOVÁ, Kateřina. Měření akčních spekter fotoinhibice PSII. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta