Alice Školoudíková

Bakalářská práce

The Effect of Competitive and Inter-Team Competitive Gamification on Work Engagement, Performance, and Performance Rating

The Effect of Competitive and Inter-Team Competitive Gamification on Work Engagement, Performance, and Performance Rating
Anotace:
Pracovní gamifikace, což je záměrné používání herních designových prvků v pracovním prostředí, se stává v organizacích stále populárnější. Existuje však pouze omezený počet výzkumů porovnávajících vliv rozdílných gamifikačních designů v pracovním prostředí. Tato studie se zabývá vlivem individuálně kompetitivní a mezi-týmově kompetitivní gamifikace na výkon, hodnocení výkonu a pracovní angažovanost …více
Abstract:
Work gamification, which is the intentional use of game design elements in a work-place, is becoming increasingly popular in organizations. However, there is only a limited number of research comparing the impact of different gamification designs in the workplace. This study examines the effect of individually competitive and inter-team competitive gamification on performance, performance rating, and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2024
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kratochvíl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Hašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma