Theses 

Obchodní vztahy ČR a Ruska – Bc. Jiří Janeček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jiří Janeček

Diplomová práce

Obchodní vztahy ČR a Ruska

Business relations Czech Republic and Russia

Anotace: Tato práce popisuje současný stav ekonomiky Ruska. Problematiku ruského zahraničního obchodu, současný vztah k EU a ostatním důležitým zahraničním organizacím. Dále změny ve vzájemném obchodě mezi Českou republikou a Ruskem, ovlivněné ekonomickou krizí na ruském trhu a sankcemi ze strany EU a USA. Srovnává dvě období, a to do přijetí sankčního opatření, a po nich, tedy do současnosti, pomocí analogické metody porovnávání. Poslední teoretická část práce má za cíl zdokumentovat problematiku vztahu a zkušeností českých subjektů s ruským trhem. Zvolený problém byl řešen pomocí studentského šetření, formou kvalitativního řízeného rozhovoru a dotazníku se zástupci firem působících v Rusku. Díky výsledkům této studentského šetření je možné sledovat jak se vzájemné Česko – ruské obchodní vztahy vyvíjejí do budoucna.

Abstract: This paper describes the current state of the economy of Russia. The issue of Russia's foreign trade, the current relationship with the EU and other important international organizations. Further changes in the mutual trade between Czech Republic and Russia, affected by the economic crisis in the Russian market and sanctions by the EU and the US. Compares two periods, namely the adoption of punitive measures, and after them, until now, using a method analogous comparisons. Recent theoretical part aims to document the issue of the relationship and experiences with Czech entities Russian market. Selected problem was solved by using student survey-driven form of qualitative interviews and questionnaires with representatives of companies operating in Russia. Thanks to the results of the student survey can be viewed as a mutual Czech - Russian trade relations are developing in the future.

Klíčová slova: Česká republika, dotazníkové šetření, ekonomika, Evropská unie, HDP, investice, mezinárodní obchod, Ruská federace, sankce, vývoj.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 10:32, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz