Bc. Barbora Mikysková

Bakalářská práce

Jazykové kompetence dítěte se sluchovým postižením ve škole hlavního vzdělávacího proudu

Language skills of child with hearing impairment in mainstream school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá jazykovými kompetencemi sluchově postiženého dítěte v běžné základní škole. Práce je rozdělena do tří kapitol. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na teoretické informace, zatímco třetí kapitola je zaměřena na praktický výzkum. První kapitola se zabývá sluchovým postižením a jeho diagnostikou. Druhá kapitola se zaměřuje na vzdělávací systém v ČR, problematiku českého jazyka …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with language competences of the pupil with hearing impairment in mainstream school. The thesis is divided into three chapters. The first two chapters is focused on theoretical informations, the third chapter focuses on practical research. The first chapter describes the issue of hearing impairment and pays attention to diagnostics. The second chapter concentrates on the educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Marína Štibrányiová
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta