Theses 

Masaryk a náboženství: pojetí náboženství a jeho role v životě T. G. M. – Bc. Petra Černá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Černá

Bakalářská práce

Masaryk a náboženství: pojetí náboženství a jeho role v životě T. G. M.

Masaryk and Religion: Concept of Religion and It's Role in the Life of T. G. M.

Anotace: Práce je zaměřena na osobu T. G. Masaryka, 1. československého prezidenta, a jeho pojetí náboženství. V textu je proto popsán Masarykův náboženský vývoj a hlavní pozornost je zaměřena na základní aspekty jeho víry (Ježíš, Bůh, nesmrtelnost, rozum,...). Práci uzavírá popis Masarykových názorů na křesťanskou církev, zejména katolickou. Nálezem je, že Masaryk dokázal sloučit jeho víru s rozumem a zkoušel žít život podle svého vzoru – Ježíše Krista.

Abstract: This article is focused on T.G. Masaryk, the first Chzechoslovak president and his concept of religion. In text is therefor described Masaryk’s religious develepoment and main attention is focused on basic aspects of his belief (Jesus, God, immortality, intellect...). Work ends with description of Masaryk’s opinion on chrisitan churches, especially on catholic church. The finding is, that Masaryk managed to synthetise his belief with intellect and he tried to live life according to his ideal person – Jesus Christ.

Klíčová slova: Tomáš Garrigue Masaryk, 1850 – 1937, náboženské názory a postoje, katolicizmus – Česko, křesťanské církve

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:31, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz