Bc. Renáta Vytopilová

Bakalářská práce

Stabilita komplementového systému u hereditárního angioedému (HAE)

Stability complement system of hereditary angioedema
Anotace:
Komplementový systém tvoří jednu z hlavních součástí vrozené imunity a současně se podílí na vývoji adaptivní imunity. Onemocnění hereditární angioedém (HAE) vzniká deficiencí jedné z regulačních složek komplementového systému, respektive deficitem C1 inhibitoru. Hereditární angioedém je poměrně vzácné dědičné onemocnění, kterým v ČR trpí v současné době přibližně 200 osob. Cílem této práce je hodnocení …více
Abstract:
The complement system is a major part of the innate immunity and also contributes to the development of adaptive immunity. Disease hereditary angioedema (HAE) arises from a deficiency of regulatory components of the complement system, more precisely C1 inhibitor deficiency. Hereditary angioedema is a relatively rare hereditary disease which currently suffering approximately 200 people in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant