Bc. Daniel Havel

Diplomová práce

Evropská centrální banka a finanční krize

The European Central Bank and the financial crisis
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na Evropskou centrální banku a její reakci na světovou finanční krizi z roku 2008. Pro lepší pochopení souvislostí v rámci fungování Evropské centrální banky je v práci zařazeno shrnutí základních úkolů a cílů této instituce, přičemž podrobně jsou popsány nástroje měnové politiky, které banka k plnění těchto cílů využívá. Empirická část se zaměřuje na samotné období recese …více
Abstract:
The thesis is focused on the European Central Bank and its response to the global financial crisis in 2008. To better understand the context about the function of the European Central Bank, the thesis includes a summary of the basic tasks and objectives of this institution, whereas the monetary policy instruments that the Bank uses to meet these objectives are described in detail. The empirical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Hana Bartušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta