Melinda Surmajová, DiS.

Master's thesis

Trest odnětí svobody v podmínkách ČR

Imprisonment in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje šest kapitol.V první kapitole se zabývám historií výkonu trestních sankcí od roku 1850 až po současnnost. Ve druhé kapitole se věnuji Vězeňské službě ČR a její organizační rozdělení, které zahrnuje Generální ředitelství Vězeňské služby, vazební věznice, věznice, ústavy pro výkon zabezpečovací detence a Akademie Vězeňské …more
Abstract:
The dissertation consists of theorethical and practical part. The theoretical part comprises six chapters. The first chapter deals with the history of enforcement of criminal sanctions from 1850 to the present. The second chapter is dedicated to prison service in the Czech Republic and its organizational division, which includes the General Directorate, Prison Service, custodial prisons, security detention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Barbora Kosejková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní