Vítězslav Joura

Doctoral thesis

Marketingové strategie a jejich aplikace na českém trhu stavebních produktů se zaměřením na kupní chování na trhu střešních krytin

Marketing strategies and their aplication on the czech market of building products with focus on buying behaviour on the market of roofing materials
Anotácia:
Tato disertační práce se zabývá marketingovými strategiemi na českém trhu stavebních produktů a všemi aspekty kupního chování během výběru a pokrývání střechy. Český trh stavebních výrobků je souborem mnoha vztahů mezi různými distribučními články: výrobními, prodejními, projekčními a instalačními. Tato práce se zabývá jak modelem 4P, který rozšiřuje o další 3P, tak marketingovým mixem spotřebitele …viac
Abstract:
This thesis deals with marketing used on the Czech market of roofing products and with all aspects of consumers' behavior during the choosing and roofing of the roof. Czech roofing market is a global mixture of many inter-relations among different distribution channels on the production and selling part on one hand and specifying and installing part on the other hand. The thesis deals with also all …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedúci: Vladimír Chalupský
  • Oponent: Vojtěch Koráb, Vít Kutnar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28780