Bc. Zuzana Šindelářová

Diplomová práce

Transnacionální studentské pole: přechodná komunita s přesahem

Transnational Student Field: Transcending the community impermanence
Anotace:
Diplomová práce se věnuje fenoménu zahraničních pobytů univerzitních studentů. Studentskou mobilitu pojímá jako krátkodobou formu migrace a zaměřuje se na její transnacionální dimenzi. Skrze migrační zkušenost může dojít k transformaci osobnosti aktéra, především co se týče jeho identity, zvyků, postojů či strategií jednání. Podobný vliv přechodného pobytu v cizím prostředí se práce snaží ukázat i …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the phenomenon of student exchange programs. Student mobility is viewed as a short-time form of migration and focus is oriented towards its transnational dimension. Through migration experience the transformation of actor´s personality can be observed, concerning mainly the elements of identity, practices, attitudes or agency strategies. The thesis strives to point out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií