Ing. Radek Pivoňka, B.Sc.

Diplomová práce

Vstup firmy na zahraniční trhy

Entry to the foreign market
Anotace:
Hlavním předmětem práce je objasnit principy fungování mezinárodního obchodu, zejména pak vystihnout klíčové prvky při vstupu obchodní společnosti na pole mezinárodního podnikání. Teoreticky pojatá část diplomové práce je zaměřena zprvu na základní informace orientující se na vymezení významu a smyslu mezinárodních obchodních transakcí, objasnění strategie a plánování včetně příslušných rizik, která …více
Abstract:
The main objective of this project is to clarify the principles of international trade, especially to capture the key elements of the company in entering the field of international business. Theoretical part of the thesis is aimed on the basic information focusing on defining the meaning and importance of international business transactions, clarifying strategy and planning, including the risks that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Ing. Jan Bartoš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní