Theses 

Komponenta distribuce a správy klíčů pro bezdrátové sensorové sítě – Mgr. Lukáš Němec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Lukáš Němec

Bakalářská práce

Komponenta distribuce a správy klíčů pro bezdrátové sensorové sítě

Key distribution and management component for wireless sensor networks

Anotace: Cílem práce je poskytnout ucelený přehled existujících implementací schémat pro distribuci a správu klíčů v bezdrátových sensorových sítích. Na základě porovnání těchto schémat je provedena implementace komponenty pro správu a distribuci klíčů dle vybraného schématu a tato je následně začleněna do experimentální platformy pro ochranu komunikace v bezdrátových sensorových sítích. Práce se dále zabývá provedeným experimentem s touto platformou a vyhodnocením získaných dat.

Abstract: The aim of thesis is to review existing schemes for management and distribution of keys in wireless sensor networks. Based on comparison of these schemes, selected scheme is implemented in component for key management and key distribution. This component is then incorporated into experimental platform for secure communication in wireless sensor networks. Thesis also deals with undertaken experiment and evaluation of data gathered during this experiment.

Klíčová slova: bezdrátová sensorová síť, WSN, distribuce klíčů, správa klíčů, LEAP+, TinyOS, TelosB

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:12, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz