Alexander Gašparetz

Bakalářská práce

Možnosti financovanie investičných projektov podniku

Opportunities of Funding Business Investment Projects
Abstract:
The thesis focuses on the evaluation of the financing strategy in company and the optimum financing of investment projects. In the first chapter, we are processing the scientific literature of corporate strategy, strategic financing of investment projects, their classification, implementation and evaluation. Subsequently, we analyze the possibilities for financing investment projects in a company and …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce je zhodnotenie stratégie financovania vybraného podniku a možnosti optimálneho financovania jeho investičných projektov. V prvej kapitole práce spracúvame odbornú literatúru v oblasti podnikovej stratégie, strategického financovania investičných projektov, ich klasifikáciu, realizáciu a hodnotenie. Následne analyzujeme možnosti financovania investičných projektov v konkrétnom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK