Gabriela Takáčová

Master's thesis

Reward-based Crowdfunding - Criteria of staggering success

Crowdfunding na báze odmeny - Kritéria úspechu
Abstract:
Táto diplomová práca obsahuje odporúčania týkajúce sa kritérií vedúcich k úspechu crowdfundingových kampaní na báze odmeny a ich aplikáciu na prípravu a realizáciu kampaní. Pre zjednodušenie porozumenia aspektov crowdfundingu na báze odmeny a na vytvorenie základu pre praktický výskum sa teoretická časť zaoberá najrelevantnejšími témami crowdfundingu, ako aj zisteniami v oblasti riadenia kampaní, psychológie …more
Abstract:
This thesis provides recommendations on criteria leading to reward-based crowdfunding campaign success and their application to campaign preparation and execution. To navigate through the complexity of reward-based crowdfunding and to establish basis for the practical research the theoretical part reviews the most relevant topics of crowdfunding as well as the findings in the areas of campaign management …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2018
  • Supervisor: Ivana Svobodová
  • Reader: Ivan Zaťko

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74123

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / International Management