Michal Lagin

Diplomová práce

Penzion s kuchyní – vytápění a větrání

The Pension with Kitchen – The Heating and Ventilation
Anotace:
Obsahom diplomovej práce je návrh objektu Penziónu umiestneného v meste Prievidza. Súčasťou práce je návrh vykurovania objektu a vetrania kuchyne a reštaurácie. Taktiež posúdenie stavebných konštrukcií z tepelno technického hľadiska a posúdenie tepelnej stability miestností v zimnom a letnom období. Zdrojom tepla pre objekt je plynový kondenzačný kotol a vetranie miestností kuchyne a reštaurácie zabezpečujú …více
Abstract:
The content of this diploma thesis is design of the object Pension located in the city of Prievidza. Part of this work is to design the building heating and ventilation of the kitchen and restaurant . Also, the assessment of building structures from heat-technical point of view and thermal stability of the rooms in winter and summer. The source of heat energy for bulding is gas-condensing boiler and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: Zdeněk Galda
  • Oponent: Ludmila Kubíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Prostředí staveb