Bc. Čeněk Žídek

Master's thesis

Investigations in the energy efficiency of embedded nonvolatile memories of microcontrollers targeted for applications in the internet of things

Investigations in the energy efficiency of embedded nonvolatile memories of microcontrollers targeted for applications in the internet of things
Abstract:
This thesis deals with programming four example applications and analysing the energy consumption during their execution with the use of a prototype microcontroller Charon by the company Anvo- Systems Dresden for use in the Internet of Things. The beginning of this thesis is devoted to an introduction to embedded memories and description of Charon. The next parts are about the specific board which …more
Abstract:
Tato práce se zabývá programováním čtyř vzorových aplikací a měřením spotřeby elektrické energie prototypu mikropočítače Charon od společnosti Anvo-Systems Dresden pro použití v internetu věcí. Na počátku této práce jsou popsány druhy vestavěných pamětí a bližší popis Charona. Další části jsou pak věnovány popisu plošného spoje použitého k programování aplikací, komunikaci v rámci tohoto plošného spoje …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2015
  • Supervisor: prof. RNDr. Stefan Bischoff

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Žídek, Čeněk. Investigations in the energy efficiency of embedded nonvolatile memories of microcontrollers targeted for applications in the internet of things. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technical University of Liberec

Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies

Master programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Mechatronics