Lenka Stoklasová

Bakalářská práce

Dopravní výchova hrou na 1. stupni vybrané základní školy

Traffic Education by Play for the First Stage at Selected Elementary School
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dopravní výchovou na prvním stupni základní školy. Jedním z cílů je zjistit kvalitativní a kvantitativní parametry dopravní výchovy na vybrané základní škole. Druhým cílem je vymyslet dvě dopravní hry a realizovat je na 1. stupni vybrané základní školy. Teoretická část popisuje pojmy od výchovy, vzdělávání přes stádia vývoje dítěte, význam školy, dopravní výchovy a hry. Zmíněna …více
Abstract:
My Bachelor thesis is about traffic education on Primary Schools. The first goal of this work is find out qualitatie and quantitative parameters of traffic education at chosen primary school. Second goal is to invent and implement two traffic games at the Primary School. Theoretical part describes terms such as education and training, or stages of child development, importance of school, traffic education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2013
Zveřejnit od: 13. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Milan Hrdina

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stoklasová, Lenka. Dopravní výchova hrou na 1. stupni vybrané základní školy. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.9.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 9. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času