Bc. Eva Jurkyová

Bakalářská práce

Akcia ako cenný papier

Action as securities
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to the issue of the action as security. . The first chapter deals with nature of joint stock company since its established to its liquidate and abolition. It includes the rights and responsibilities of stockholder, the authorities represented joint stock company. The second chapter focuses the action as the equity securities. We analyze form, requisites of stock and specify …více
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje problematike akcie ako cenného papiera. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku akciovej spoločnosti od jej založenia až po jej zrušenie a zánik. Sú v nej zahrnuté práva, povinnosti akcionára a orgány, ktoré sú zastúpené v akciovej spoločnosti. Druhá kapitola sa zaoberá akciou ako majetkovým cenným papierom. Analyzujeme tu podoby, náležitosti akcie a špecifikujem podoby …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Monika Némethová, PhD.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře