Bc. Eva Jurkyová

Bachelor's thesis

Akcia ako cenný papier

Action as securities
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to the issue of the action as security. . The first chapter deals with nature of joint stock company since its established to its liquidate and abolition. It includes the rights and responsibilities of stockholder, the authorities represented joint stock company. The second chapter focuses the action as the equity securities. We analyze form, requisites of stock and specify …more
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje problematike akcie ako cenného papiera. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku akciovej spoločnosti od jej založenia až po jej zrušenie a zánik. Sú v nej zahrnuté práva, povinnosti akcionára a orgány, ktoré sú zastúpené v akciovej spoločnosti. Druhá kapitola sa zaoberá akciou ako majetkovým cenným papierom. Analyzujeme tu podoby, náležitosti akcie a špecifikujem podoby …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2012
  • Supervisor: JUDr. Monika Némethová, PhD.
  • Reader: doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK