Jan Vrbka

Bakalářská práce

English loanwords in the 21st century Czech language in the field of information technology

English loanwords in the 21st century Czech language in the field of information technology
Abstract:
This work deals with the usage of English loanwords in the Czech environment in texts concerning the issue of information technology. The theoretical part describes the history of English language, defines the term lingua franca, introduces English word-forming processes, presents influences of other languages on the Czech lexicon and describes processes of adaptation of English loanwords. The practical …více
Abstract:
Tato práce se zabývá užíváním anglických přejímek v českém prostředí v textech zaměřených na problematiku informačních technologií. Teoretická část popisuje historii anglického jazyka, definuje termín lingua franca, představuje anglické slovotvorné procesy, předvádí vlivy různých jazyků na čeký lexikon a popisuje adaptivní procesy anglicismů. Praktická část analyzuje různé druhy textů v závisloti na …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Nováková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vrbka, Jan. English loanwords in the 21st century Czech language in the field of information technology. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi