Jan Vrbka

Bachelor's thesis

English loanwords in the 21st century Czech language in the field of information technology

English loanwords in the 21st century Czech language in the field of information technology
Abstract:
This work deals with the usage of English loanwords in the Czech environment in texts concerning the issue of information technology. The theoretical part describes the history of English language, defines the term lingua franca, introduces English word-forming processes, presents influences of other languages on the Czech lexicon and describes processes of adaptation of English loanwords. The practical …more
Abstract:
Tato práce se zabývá užíváním anglických přejímek v českém prostředí v textech zaměřených na problematiku informačních technologií. Teoretická část popisuje historii anglického jazyka, definuje termín lingua franca, představuje anglické slovotvorné procesy, předvádí vlivy různých jazyků na čeký lexikon a popisuje adaptivní procesy anglicismů. Praktická část analyzuje různé druhy textů v závisloti na …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Nováková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vrbka, Jan. English loanwords in the 21st century Czech language in the field of information technology. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business