Bc. Michael Šimáček

Diplomová práce

Symbolic-size Memory Allocation Support for Klee

Symbolic-size Memory Allocation Support for Klee
Anotace:
Cílem práce je navrhnout a implementovat paměťový model pro nástroj symbolické exekuce Klee tak, aby podporoval alokace paměti se symbolickou velikostí. Textová část práce se zabývá popisem moderních technik symbolické exekuce s důrazem na oblast práce s pamětí.
Abstract:
The aim of this thesis is to design and implement a memory model for Klee symbolic execution tool which would support allocating memory blocks of symbolic sizes. The textual part summarizes the state-of-the-art of symbolic execution techniques with the emphasis on modeling memory.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Slabý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Trtík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma