Martina Geršlová

Bakalářská práce

srovnání vstupu do profese účetního versus daňový poradce

COMPARISON ADMISSION TO THE PROFESSION OF AN ACCOUNTING ADVISOR VERSUS A TAX ADVISOR
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je pojednat jak o profesi účetního a daňového poradce v České republice, tak i provést komparaci v rámci Evropské unie, co se týče podmínek vstupu do odvětví. Dále bude věnována pozornost požadavkům, které jsou v dnešní době kladeny na uchazeče o pozici účetního na českém trhu práce. V neposlední řadě bych se ráda zmínila o možném protiprávním jednání, kterého se …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to discuss about the profession of an accounting and a tax advisor in the Czech Republic and make a comparison between the European Union regarding the conditions of entry into the profession. Further attention will be paid to the requirements that are now imposed on candidates for the position of an accounting workers in the Czech labour market. Last but not least …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Martin Polák
  • Oponent: Jan Molín

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59783

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku