Ivana Krumlová

Bakalářská práce

Nástroj pro sběr a analýzu dat z autoritativních DNS serverů

Authoritative DNS Servers Data Analysis Tool
Anotace:
V práci je navržena a vytvořena sada nástrojů pro sběr a analýzu dat z autoritativních DNS serverů, které mohu být využity při řešení jednoho dotazu. Nejdůležitější částí práce je specializovaný DNS resolver, který se na dotazy ptá vždy všech autoritativních serverů pro danou zónu a zohledňuje všechny varianty odpovědi. Další vytvořené nástroje umožňují detekci nekonzistencí mezi daty získanými z různých …více
Abstract:
The thesis designs and creates a set of tools for collection and analysis of data from authoritative DNS servers, which can be used while resolving a single query. The most important part of the work is a specialized DNS resolver, which sends every query to all the servers that are authoritative for their zone and takes into account all the variants of the answer. Other created tools detect inconsistencies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Miloš Liška, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.