Ivana Krumlová

Bachelor's thesis

Nástroj pro sběr a analýzu dat z autoritativních DNS serverů

Authoritative DNS Servers Data Analysis Tool
Abstract:
V práci je navržena a vytvořena sada nástrojů pro sběr a analýzu dat z autoritativních DNS serverů, které mohu být využity při řešení jednoho dotazu. Nejdůležitější částí práce je specializovaný DNS resolver, který se na dotazy ptá vždy všech autoritativních serverů pro danou zónu a zohledňuje všechny varianty odpovědi. Další vytvořené nástroje umožňují detekci nekonzistencí mezi daty získanými z různých …more
Abstract:
The thesis designs and creates a set of tools for collection and analysis of data from authoritative DNS servers, which can be used while resolving a single query. The most important part of the work is a specialized DNS resolver, which sends every query to all the servers that are authoritative for their zone and takes into account all the variants of the answer. Other created tools detect inconsistencies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: RNDr. Miloš Liška, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.