Theses 

G. F. Händel - Operní tvorba, rozbor opery Alcina – Tomáš Hinterholzinger

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta AMU

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Operní režie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Tomáš Hinterholzinger

Bakalářská práce

G. F. Händel - Operní tvorba, rozbor opery Alcina

G. F. Händel - Opera production, analysis of opera Alcina

Anotace: Zde představuji osobnost G.F.Händela a jeho tvorbu. V následující kapitole pak analyzuji příběh, který se stal předlohou libreta k opeře Alcina. Autorem příběhu pocházejícího z eposu " Orlando Furioso" je Ludovico Ariosto, jehož životopis a dílou jsou předmětem poslední kapitoly. Rozbor opery Alcina přibližuje skladatelův přístup k dílu a je rozšířen o charakteristiku postav . Závěrem následuje část uvádějící osoby a obsah opery. Praktická část je koncipována z pohledu inscenátora a obsahuje scénář a režijní plán.

Abstract: There is introduced G.F.Händel personality and his production.In the following chapter, there is analyzed a story as a model for opera Alcina libreto.The last part of chapter contains L. Arioso biography who is an author of the epic " Orlando furioso".The analysis of opera Alcina is bringing near composerś access to his opus and also this work is extended by figure´s character. The following part Alcina figures and summary is closing up whole first theoretical chapter. The practical part is drafted from a view of a script and project of Alcina direction.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2006
  • Vedoucí: Miloslav Nekvasil, Miloslav Nekvasil
  • Oponent: Martin Otava

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:18, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz