Bc. Tereza Ivičičová

Diplomová práce

Motivy agresivity a násilí v mediálním pokrytí vojenského konfliktu na východní Ukrajině a na území tzv. Islámského státu

Aggression and violence in media representation of war conflict in Eastern Ukraine and in the area of so called Islamic state
Anotace:
Diplomová práce předkládá komparaci užívání rutinních postupů ve zpravodajsko-publicistickém pořadu Horizont ve vztahu k reprezentaci válečného násilí ve dvou typech konfliktů: válka na východě Ukrajiny a konflikt na území tzv. Islámského státu. Hlavním cílem práce je za pomoci metody diskurzivní analýzy podle modelu Jamese P. Geeho analyzovat a srovnat strategii zpravodajství Horizontu při volbě motivů …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on comparison of usage of procedural routines in proces of making of Czech journalistic broadcast Horizont, particularly its relation to representation of war-violence in two different conflicts: conflict in Eastern Ukraine and in the area of so called Islamic state. Major goal of the thesis is to analyze and compare the strategy of coverage in Horizont regarding the choice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Johana Kotišová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií