Bc. Markéta Marxová

Diplomová práce

Management lidských zdrojů v hotelnictví

Management of human resources in hospitality
Anotace:
MARXOVÁ, Markéta. Management lidských zdrojů v hotelnictví. [Diplomová práce], Vysoká škola hotelová. Praha: 2013. Předložená práce se zabývá posouzením systému personálního řízení v Hotelu****Horizont. Kromě základního přehledu teoretických konceptů spojených s tématem nabízí přehled personálních činností Hotelu****Horizont a jeho řízení z hlediska personálního manažera a jednotlivých vedoucích úseků …více
Abstract:
MARXOVÁ, Markéta. Human resources managment in hospitality. [Master´s Dissertation], The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague: 2013. This thesis is dealing with the assessment system personnel management in Hotel****Horizont. It offers a basic review of theoretical concepts relevant to the theme, provides and overview of personal activities Hotel****Horizont and his management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze