Mgr. et Mgr. Lukáš RYŠAVÝ

Disertační práce

Pravomoc rozhodců pro projednávání majetkových sporů (z pohledu jejich nezávislosti a nestrannosti)

Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na fenomén mimosoudního řešení sporů rozhodčí řízení. Předmětem této práce jsou podmínky kladené právními předpisy na osobu rozhodce a to především ohledně jeho nezávislosti a nestrannosti. Nezávislost a nestrannost rozhodce představují jednu z velmi důležitých a přitom velmi problematických stránek rozhodčího řízení. Nezávislý a nestranný rozhodující subjekt je nedílnou …více
Anotace:
čího řízení, ale je nezbytné, aby nezávislost a nestrannost byly vykládány v souladu s charakteristikami rozhodčího řízení a při respektování odlišností mezi řízením před obecnými soudy a před rozhodci. Česká i německá právní úprava uznávají rozhodčí řízení jako svébytný způsob řešení sporů, ale stávající úprava není v otázkách nezávislosti a nestrannosti prosta nejasností a nejednoznačností a dává …více
Abstract:
The main focus of this doctoral thesis is arbitration. The subject of this work are the conditions imposed by law on the person of the arbitrator, especially regarding their independence and impartiality. Independence and impartiality of the arbitrator are very important and at the same time very problematic aspects of arbitration. Independent and impartial decision-makers are an integral part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYŠAVÝ, Lukáš. Pravomoc rozhodců pro projednávání majetkových sporů (z pohledu jejich nezávislosti a nestrannosti). Olomouc, 2017. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy / Občanské právo

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mf0f6x mf0f6x/2
1. 2. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
1. 2. 2017
Marklová, E.
2. 2. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.