Jan PETR

Bakalářská práce

Emise tuhých znečišťujících látek v chovu hovězího dobytka

Anotace:
V bakalářské práci jsou uvedeny hodnoty znečištění ovzduší oddělenými tuhými znečišťujícími látkami o velikosti průměru 10 m (PM10) při provádění téměř každodenních činností ve vybraných prostorách dvou stájí, z nichž jedna vycházela ze systému kejdového hospodářství a druhá z ustájení na hluboké podestýlce. Měření bylo realizováno ve dvou vybraných zcela odlišných stájích s různými způsoby chovu hovězího …více
Abstract:
In this thesis there are presented the values of air pollution by separated solid pollutants of size 10 microns (PM10) in carrying out almost daily activities in selected areas of the two stables, which one of them is based on the economy of manure and the second one is based on housing on the deep bedding. The measurement was done in two selected entirely different stables with different ways of breeding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Ivo Celjak, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETR, Jan. Emise tuhých znečišťujících látek v chovu hovězího dobytka. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mf2dim mf2dim/2
17. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
17. 5. 2017
Bulanova, L.
18. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.