Jan TONKOVIČ

Bakalářská práce

Realizace návrhového vzoru MVC na platformě ASP.NET

Realization of design pattern MVC in ASP.NET platform
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím návrhového vzoru MVC při vývoji webových aplikací na platformě ASP.NET. Zejména pak využitím její nejmodernější implementace ASP.NET MVC. Práce v první části popisuje návrhový vzor MVC, základní principy webové platformy ASP.NET a základy ASP.NET MVC Frameworku. Ve druhé části je popsán návrh architektury vytvořené webové aplikace.
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with usage of MVC design pattern for developing web applications on the ASP.NET platform. Mainly the using of its the most advanced implementation ASP.NET MVC. The thesis in the first part describes MVC design pattern, fundamental principles of the ASP.NET platform and the basics of the ASP.NET MVC Framework. In the second part is described the design of architecture of created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2013
Zveřejnit od: 24. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TONKOVIČ, Jan. Realizace návrhového vzoru MVC na platformě ASP.NET. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta