Bc. Dana Mračková

Master's thesis

Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech 2007 - 2013 v České republice

Analysis of a public Support for Tourism from the regional operational Program Northwest in the years 2007 - 2013 in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce na téma Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech 2007 – 2013 v České republice. Cílem této práce je zhodnotit efektivitu veřejné podpory cestovního ruchu z regionálního operačního programu Severozápad v období 2007 - 2013 v České republice. V první části teoretické se práce zabývá popisem veřejné podpory, jejím i druhy a typy. Důležitým popisem je vysvětlení …more
Abstract:
The thesis on the analysis of public support for tourism from ROP Northwest in the years 2007 - 2013 in the Czech Republic. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of public support tourism from the Northwest Regional Operational Programme for the period 2007 - 2013 in the Czech Republic. In the first part of the thesis deals with the theoretical description of public Support, its kinds …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Petr Studnička
  • Reader: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze