Theses 

Culture-Bound Allusions in Translation – Mgr. Petra Řeholová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Petra Řeholová

Diplomová práce

Culture-Bound Allusions in Translation

Culture-Bound Allusions in Translation

Anotace: Diplomová práce se věnuje problematice kulturního překladu. Teoretická část práce seznamuje čtenáře s dílem známých překladatelů, kteří se v rámci své akademické kariéry této oblasti věnovali, a představuje seznam strategií, které mohou být při překladu kulturních aluzí využity. Praktická část analyzuje původní a dabované znění tří sérií známého amerického sitcomu Přátelé, sleduje, které metody překladu byly pro kulturní aluze českými překladateli nejčastěji voleny, a zároveň porovnává, jak se volba překladatelských metod měnila s odstupem let vlivem technologického pokroku a rostoucí míry globalizace.

Abstract: The thesis deals with the topic of cultural translation. The theoretical part introduces the work of well-known translation scholars who addressed this issue, and presents strategies which can be used for translation of culture-bound allusions. The practical part analyses the original and the dubbed version of three seasons of the American sitcom Friends and monitors which translation strategies have been most applied by Czech translators and how the selection of strategies for culture-bound allusions changed uder the influence of technological advancements and growing globalisation.

Keywords: kultura, překlad, kutlurní aluze, teorie překladu, Přátelé, culture, translation, cultural allusions, translation theory, Friends

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2017 08:54, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz