Mgr. Michaela Konečná

Diplomová práce

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí z pohledu práva

Environmental Impact Assessment from the Legal Point of View
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí z pohledu práva“ je analýza platné právní úpravy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (Proces EIA) za současného využití stěžejní judikatury. Díky provedené analýze jsou odhaleny největší nedostatky, kterými právní úprava trpí a jsou navrženy možnosti jejich odstranění, či poukázáno na jejich řešení soudní judikaturou. …více
Abstract:
The aim of the thesis, "Environmental Impact Assessment from the Legal Point of View" is analysis of a current legislation of the process EIA using the current pivotal case. Thanks to the analysis, the greatest shortcomings of the legislation are revealed, the options of their removing are designed, or it is pointed out how the case law solve them. The practical examples are applied to the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta