Bc. Petra Kovalčíková

Diplomová práce

Hodnocení kvality onkologické péče s využitím dat z nemocniční klinické praxe

Assessment of the quality of cancer care using hospital-based clinical data
Anotace:
Hodnocení kvality onkologické péče je velmi komplexní a vícerozměrný proces, neboť na kvalitu lze pohlížet z mnoha úhlů pohledu. Celkové přežití je klíčový ukazatel účinnosti protinádorové terapie a je tedy i velmi důležitou mírou hodnocení kvality péče o onkologického pacienta. V Národním onkologickém registru, hlavním zdroji dat o nádorových onemocněních a jejich léčbě, nicméně nejsou explicitně …více
Abstract:
Assessment of the quality of cancer care is a complex and multidimensional process, because there are many different perspectives of quality to consider. The overall survival is a crucial measure of efficiency of cancer treatment and therefore it is also very important indicator of the quality of cancer care. However, National Cancer Register, one of the most important data sources about malignant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta