Bc. Eliška Ali

Bachelor's thesis

Zahraniční politika Ruska na Blízkém východě: na příkladu konkrétních zemí

Russian Foreign Policy in the Middle East: on the Example of Specific Countries
Anotácia:
Bakalářská práce pod názvem „Zahraniční politika Ruska na Blízkém východě na příkladu konkrétních zemí“ je analýzou zahraniční politiky Ruské federace v regionu Blízkého východu. Práce definuje pojmy, které jsou důležité k zodpovězení otázek dnešní mezinárodní politiky Ruska na Blízkém východě. Také naznačuje historický vývoj jednotlivých událostí v regionu. Především tato práce vymezuje ruské oblasti …viac
Abstract:
The bachelor thesis entitled "Russian Foreign Policy in the Middle East: on the Example of Specific Countries" is an analysis of the foreign policy of the Russian Federation in the Middle East. The thesis defines terms that are important to answer the questions of today's international policy of Russia in the Middle East. It also indicates the historical development of individual events in the region …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedúci: Mgr. Taťjana Zaňko
  • Oponent: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta