Bc. et Bc. Kamila Chaloupková

Diplomová práce

Po nové silnici! Novým vlakem! Dopravní stavby a indukovaná doprava

On a new road! On a new train! Transport investments and the induced travel demand
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem indukované dopravy, které je v České republice zatím velmi málo frekventované. Práce se zaměřuje nejen na širší teoretické pozadí indukované poptávky po dopravě (různá pojetí definic, příčiny a dopady), ale také na praktické souvislosti jejího zkoumání. Součástí práce je rovněž nastínění metodických možností geografického výzkumu indukované dopravy s praktickými ukázkami …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the topic of induced transport which is not very frequent in the Czech Republic. Thesis is aimed not only on wider teoretical background of induced travel demand (various concepts of definitions, causes and impacts) but also on the practical context of its examination. Part of the thesis is also outline of methodological options of geographic research with practical examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.