Bc. Jan Touš

Bakalářská práce

Vývoj webové aplikace pro nutriční poradenství

Developing web Application for nutrition Assistance
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje tvorbu webové aplikace pro nutriční poradenství. Cílem je navrhnout a vytvořit systém, který bude uživatelům radit, jak se správně stravovat. Teoretickou část práce tvoří návrh systému, který obsahuje požadavky na funkčnost a provoz, použité technologie a diagramy. Praktická část se soustředí na implementaci systému. Výsledkem práce je webová aplikace, která zpřístupňuje …více
Abstract:
This thesis describes the creation of a web application for nutrition Assistance. The objective is to design and create a systém which will guide users on ways of eating correctly. The theoretical part is created from a system design which includes functionality requirements, used technologies, and diagrams. The practical part concentrates on the implementation of the system. The result of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Eva Ulrychová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní