Bc. Pavel Piškula

Master's thesis

Filosofie výchovy a její role v rozhodování sociálního pedagoga

Philosophy of Education and Its Place in Decision of Behaviour of a Social Pedagogue
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá výchovou v rodině související s prací sociálního pedagoga. Vychází z filosofického, psychologického, antropologického a sociálního přístupu k rodině s odkazem na život Jana Amose Komenského. Zaměřuje se na propojenost člověka s rodinou ve vzájemných vztazích. Hlavním cílem je odhalit vzájemnou propojenost vazeb v rodině a ve společnosti. Cílem diplomové práce je prokázání …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with an upbringing in a family related to the work of a social pe-dagogue. It is based on philosophical, psychological, anthropological and social approach to the family, considering also the life of Jan Amos Comenius. The thesis focuses on mutual relationship between a human beeing and a family. The mail goal is to reveal mutual con-nections in the family and the society …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Piškula, Pavel. Filosofie výchovy a její role v rozhodování sociálního pedagoga . Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Master programme / odbor:
Specialization in Pedagogy / Social pedagogy

Práce na příbuzné téma