Daniela Štemberová

Diplomová práce

Ekonomické aspekty rekultivace hnědouhelného lomu na Mostecku

Economic aspects of reclamation of brown coal quarry near the town Most
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou rekultivací hnědouhelných lomů z různých hledisek. Zaměřuje se na jednotlivé varianty rekultivace lomů. Vyhodnocuje jejich ekonomické přínosy a náklady, začlenění způsobu rekultivace do potřeb území a budoucí využití této varianty rekultivace. Definuje způsob jak optimalizovat využití devastovaných území. Práce se specializuje na rekultivace na Mostecku konkrétně …více
Abstract:
The master thesis deals with reclamation of brown coal quarries from different perspectives. It focuses on the various options of reclamation of quarries. It evaluates the economic benefits and costs, integration into the way of rehabilitation needs and the future use of this reclamation. It defines a way how to optimise the use of devastated land. This thesis is focused on the reclamation of region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Antonín Dvořák
  • Oponent: Alena Hadrabová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20856