Mgr. Pavel Pečinka

Disertační práce

Politické strany Romů na evropské scéně: Přírůstek do rodiny etnicko-regionálních stran? Teorie efektivity romské reprezentace

Political Parties of Roma People on the European Political Scene: A Supplement to Family of Ethnical-Regional Parties? Theory of Effectivity of Roma Political Representation
Anotace:
Práce nese název POLITICKÉ STRANY ROMŮ NA EVROPSKÉ SCÉNĚ: PŘÍRŮSTEK DO RODINY ETNICKO-REGIONÁLNÍCH STRAN? TEORIE EFEKTIVITY ROMSKÉ REPREZENTACE. Text se odráží od dvou základních hypotéz práce s výzkumnými otázkami. HYPOTÉZA č. 1: Dosavadní politická reprezentace Romů při současném postavení romské menšiny prozatím nemůže vytvářet relevantní etnicko-regionální politické strany na lokální, státní i …více
Abstract:
POLITICAL PARTIES OF ROMA PEOPLE ON THE EUROPEAN POLITICAL SCENE: A SUPPLEMENT TO FAMILY OF ETHNICAL-REGIONAL PARTIES? THEORY OF EFFECTIVITY OF ROMA POLITICAL REPRESENTATION. This study is based on two fundamental hypothesis and derivative research questions. HYPOTHESIS No. 1: Present political representation of Roma people, with respect to present position of Roma minority in European societies, still …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., doc. PhDr. Pavel Šaradin, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií