Bc. Iveta Tomečková

Diplomová práce

Problém hrdinství a nehrdinství v české próze - Egon Bondy a Jan Křesadlo

The Problem of Heroism and Antiheroism in Czech Postwar Prose (Egon Bondy and Jan Křesadlo)
Anotace:
Tato práce se zabývá literární postavou hlavního hrdiny a jeho vývojem od hrdinství až k antihrdinství na příkladu autorů Jana Křesadla a Egona Bondyho. V teoretické části práce je jasně definován pojem hrdinství a cesta mytického literárního hrdiny až k neutrální literární postavě dneška. Zároveň jsou obsáhle popsána východiska literatury socialistického realismu, konkrétně budovatelského románu, …více
Abstract:
This work deals with the literary figure of the hero and his evolution from heroism to antiheroism in the example of Egon Bondy and Jan Křesadlo. In the theoretical part is clearly defined the concept of heroism and journey of mythical literary hero to neutral literary figure of today. There are also extensively described literature basis of socialist realism, namely constructive novel, which reaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tomečková, Iveta. Problém hrdinství a nehrdinství v české próze - Egon Bondy a Jan Křesadlo. Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury